Case study: Matkasse

Case study: Matkasse

Sökmotoroptimering (SEO) är viktigt för alla företag som säljer varor eller tjänster på nätet, men i synnerhet för företag som säljer matkassar. Genom att optimera sin webbplats för sökmotorer kan företaget öka synligheten och trafiken till sin webbplats och därmed öka chanserna att potentiella kunder hittar och köper deras matkassar. Eftersom matkassar oftast säljs på nätet är internet en av de viktigaste marknadsföringskanalerna för företag som säljer matkassar.  På grund av den ökade konkurrensen på nätet är sökmotoroptimering, som nämnts tidigare, avgörande för att företag som säljer matkassar ska synas och sticka…